Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

จัดส่งครูสอนภาษาต่างประเทศ

Thai_corperate_training_695-307px

บริการจัดส่งครูสอนอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศ AEC

ประเทศไทยกำลังย่างก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทของคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้า พนักงานบริษัทของคุณพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือยัง เตรียมบุคลากรของคุณให้พร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนได้แล้ววันนี้ไปกับ ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

เราเปิดให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริการจัดส่งส่งครูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างๆ ตามบริษัทและสำนักงาน
  • บริการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้เฉพาะภายในองค์กรของคุณ
  • บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ภาษาต่างๆ ที่ใช้ในกลุ่มประเทศ AEC
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานบริษัท
  • บริการ Corporate Training
  • บริการให้คำแนะนำด้านภาษาอื่นๆ
logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น