Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

รับแปลสัญญาทางกฎหมาย

รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลเอกสารสัญญา

รับแปลสัญญา

สัญญาประเภทต่างๆ มีความสำคัญและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย การคัดเลือกนักแปลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือจบการศึกษาเฉพาะทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคำศัพท์เฉพาะทางทางกฎหมายนั้นจำเป็นต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท

เรามีนักแปลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงนักแปลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยท็อปเท็นของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษและออสเตรเลีย นักแปลของเราบางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมหาชน นอกจากนี้ นักแปลบางส่วนของเราประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายโดยตรงโดยเป็น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สัญญาความร่วมมือ สัญญาซื้อขายกิจการ และสัญญาประเภทต่างๆ จะตกอยู่ภายใต้การดูแลของมืออาชีพอย่าง ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการสามารถส่งเอกสารต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือสัญญาประเภทต่างๆ มาให้เราประเมินราคาได้ที่นี่

 

เอกสารประเภทต่างๆ ที่รับแปลได้แก่

 

รับแปลสัญญาโอนสิทธิ


รับแปลสัญญาให้ใช้สิทธเหนือพื้นดิน


รับแปลจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรอง


รับแปลสัญญาให้อสังหาริมทรัพย์


รับแปลสัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน

รับแปลสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน


รับแปลสัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย


รับแปลหนังสือโอนสิทธิ


รับแปลหนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน


รับแปลสัญญาโอนหุ้น

จำนวนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Tags: รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลงานด้านกฎหมาย

บริการของเรา

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบแกรมม่าหรือไวยากรณ์ในเอกสารของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการรับเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น