Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

รับแปลเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

Thai_food_menu_translation

จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2555 ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีมากกว่า 20 ล้านคน และสร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสูงเกือบถึง 1,000,000,000,000 (หนึ่งล้านล้านบาท) และจะทวีจำนวนมากยิ่งขึ้นในปีนี้และปีถัดๆ ไปเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐของไทยผ่านองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาจากประเทศที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน และประเทศอื่นๆ นักท่องเที่ยวเหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนเงินไม่น้อยในแต่ละครั้ง อุปสรรคด้านการสื่อสารเป็นปัญหาสำคัญในการที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ เพราะหากว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีภาษาแม่ที่พวกเขาคุ้นเคยกำกับอยู่ย่อมเพิ่มโอกาสในทำยอดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้สูงมากยิ่งขึ้นไปอีก เท่ากับผลกำไรที่จะตามมาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

บริการประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนนั่นคือความต้องการในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม หลายครั้งที่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นภาษาภาษาไทยและขณะเดียวกันก็ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถสั่งอาหารที่มีส่วนผสมหรือรสชาดอย่างที่ตนเองต้องการได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเมนูอาหารและเครื่องดื่มของทางโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารต่างๆ มีภาษาแม่ที่พวกเค้าคุ้นเคยปรากฎอยู่ การมีเมนูอาหารในภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาอื่นๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบ และรสชาติของอาหารที่พวกเขาต้องการสั่งมารับประทานโดยไม่ต้องลังเลสงสัยหรือดูเพียงรูปประกอบเท่านั้น

เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการของคุณเป็นภาษาต่างประเทศได้แล้ววันนี้ โทรปรึกษาเราได้ที่ 02 730 9933-5

Tags: รับแปลเมนูอาหาร | รับแปลเมนูเครื่องดื่ม

บริการของเรา

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบแกรมม่าหรือไวยากรณ์ในเอกสารของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เปิดบริการจัดส่งครูสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่าภาษากัมพูชา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย รวมถึงภาษาอังกฤษ และเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการรับเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น