Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

รับแปลเอกสารทางการแพทย์

รับแปลเอกสารทางการแพทย์

อย่าปล่อยให้นักแปลทั่วไปรับแปลเอกสารทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรในวงการสาธารณสุข หรือกระทั่งคนไข้ โดยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้รวมถึงผู้ป่วยตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัยโดยไม่จำเป็น

เอกสารกำกับการใช้ยา โบรชัวร์แนะนำการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ คู่มือเครื่องมือแพทย์ต่างๆ เอกสารฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรเลือกใช้นักแปลที่มีภูมิหลังหรือมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการแปลดีกว่านักแปลที่ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มีนักแปลหลายท่านที่จบการศึกษาด้านการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญและมีฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการแปลเอกสารที่มีความสำคัญเช่นนี้ให้กับผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล บริษัทผลิต นำเข้าหรือจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

Tags: รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ | รับแปลเอกสารกำกับยา | รับแปลคู่มือเครื่องมือแพทย์

บริการของเรา

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบแกรมม่าหรือไวยากรณ์ในเอกสารของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เปิดบริการจัดส่งครูสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่าภาษากัมพูชา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย รวมถึงภาษาอังกฤษ และเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการรับเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น