Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร, แปลเอกสาร , รับแปลภาษา, แปลภาษา

รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ | รับแปลภาษาต่างประเทศ

TIS Communication ให้บริการแปลเอกสารครอบคลุมเกือบทุกประเภทตั้งแต่ นามบัตรใบเล็กๆ ไปถึงหนังสือเป็นเล่มๆ สัญญาทางกฎหมายหรือว่าจดหมายส่วนตัว คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ไปกระทั่งคู่มือประกอบการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รายงานทางการแพทย์ ฉลากสินค้าหรือโบรชัวร์หรืองานแปลด้านสิทธิบัตรต่างๆ เอกสารทุกฉบับจะผ่านการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพทีมีประสบการณ์ในสาขาวิชาหรือมีความรู้ความเชียวชาญในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารฉบับแปลจะมีความถูกต้องตรงดังต้นฉบับทุกประการ เอกสารที่เราให้บริการแปลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

 • รายงานประจำปี รายงานการประชุม
 • งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • ภ.พ.20  ภงด. ประเภทต่างๆ
 • คู่มือพนักงาน
 • คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
 • คู่มือการใช้งานเครื่องจักรประเภทต่างๆ
 • คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เอกสารราชการ งานยื่นซองประมูล
 • กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
 • โบรชัวร์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • เมนูอาหาร เมนูเครื่องดิื่ม
 • บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์
 • เอกสารยื่นซองประมูล
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
 • ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
 • เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 • คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 • จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • ใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
 • สัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
 • เอกสารประเภทอื่นๆ

เอกสารประเภทต่างๆ ที่รับแปลได้แก่

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบแกรมม่าหรือไวยากรณ์ในเอกสารของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เปิดบริการจัดส่งครูสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่าภาษากัมพูชา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย รวมถึงภาษาอังกฤษ และเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการรับเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

  รับข่าวสารและโปรโมชั่น