Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

รับแปล MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย)

รับแปลเอกสารด้านความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS: Material Safety Data Sheet)   เป็นเอกสารรายละเอียดความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ ความเป็นอันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิง การจัดการกรณีรั่วไหล อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอื่นๆ

MSDS จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีเหล่านั้นโดยตรง เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีการจัดการกับสารเคมีเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ผ่านการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควรได้รับการแปลและถ่ายทอดจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างแท้จริง

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มีบุคลากรและนักแปลที่เชี่ยวชาญและจบการศึกษาโดยตรงด้านเคมีโดยเฉพาะ ทำให้มีความคุ้นเคยและรู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อเราได้แล้ววันนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอันมีค่าของคุณ

 Tags: รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ | รับแปล MSDS

 บริการต่างๆ ของทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เปิดบริการจัดส่งครูสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่าภาษากัมพูชา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย รวมถึงภาษาอังกฤษ และเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

 

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น