Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

เหตุใดจึงเลือกใช้บริการกับเรา

uder_construction 695 x 307

สาเหตุสำคัญที่ลูกค้าเลือกใช้บริการแปลเอกสารกับทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

 • เรามีทีมงานนักแปลมืออาชีพผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลภาษาปลายทางที่ตนเองมีความถนัดอย่างแท้จริง
 • นักแปลของเรามีความรู้เฉพาะทางในเนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆโดยตรง และนักแปลหลายๆท่านจบโดยตรงในสาขาการแปล และมีประวัติผลงานการแปลที่ได้รับการตีพิมพ์ในหลายประเทศ ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาความหมายตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยดูได้จากรายชื่อผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ที่นี่
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีบุคลากรนักแปลในแต่ละภาษามากเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าปริมาณงานของคุณจะมากหรือน้อย เล็กหรือใหญ่เพียงใด
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นของเรานั้นบริหารงานโดยทีมงานบริหารผู้คร่ำหวอดในวงการแปลและมีความสามารถในการบริหารงานโครงการแปลเอกสาร (Translation Project Management) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการงานแปลทั้งภายในและนอกประเทศรวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นเน้นย้ำในเรื่องการส่งมอบงานที่ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำงานแปลไปใช้งานได้ทันตามความต้องการ ทั้งนี้ ถ้าปริมาณงานแปลของลูกค้ามีจำนวนมาก ทางทีมงานทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นสามารถทยอยส่งงานตารางเวลาที่กำหนดร่วมกันระหว่างลูกค้าและทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นสามารถให้บริการแปลภาษาในเนื้อหาต่างๆได้เกือบทุกประเภท อาทิ เนื้อหาเชิงธุรกิจ  การตลาด บัญชีการเงิน
  โรงแรม กฎหมาย วิศวกรรม และในสาขาอื่นๆ ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี
 • ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น นอกเหนือไปจากการเน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องในการใช้หลักไวยากรณ์ในการแปลแล้ว เรายังเน้นย้ำในเรื่องของสำนวนความสละสลวยของงานแปลที่เราบรรจงส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสูงสุดเป็นสำคัญ

ด้านล่างใน่ 4 คอลัมน์ เนื้อหางานแปลประเภทต่างๆ

 

 

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

  รับข่าวสารและโปรโมชั่น