Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

ประวัตินักแปล

TIS Communication เป็นองค์กรนิติบุคคลที่จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่เปิดให้บริการด้านการแปลมากว่าเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ทที่มีความเร็วเพียง 56 K และเติบโตอย่างยั่งยืนมากระทั่งยุคดิจิตอลและกำลังก้าวไปสู่ยุคการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ 3G ในปี 2556 นี้

TIS Communication ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของโลกโลกาภิวัฒน์และความเติบโตอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และความเร็วของอินเตอร์เน็ทที่ทวีความเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต รวมถึงยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (แลปท็อป) จนถึงความนิยมของการใช้แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนในสังคมบนโลกใบนี้

การสื่อสารยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตมาก และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาง TIS Communication จึงได้เปิดให้บริการด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจของไทยเข้าสู่ระดับสากลโดยการเปิดให้บริการด้านการแปลภาษา แปลเอกสารประเภทต่างๆ จัดส่งล่าม และบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับใช้ภาษาต่างประเทศ โดยในเกือบทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ให้บริการแก่ลูกค้าภาคเอกชนและรัฐบาลในประเทศไทยมากกว่า 5,000 แห่ง รวมถึงลูกค้าจากต่างประเทศอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความไว้วางใจที่ทางเราได้รับจากผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ ภาษาตากาล็อก ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาหลักๆ ของโลกอีกจำนวนมาก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น มี Proofreader และ Editor เจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของคุณให้มีความถูกต้องสละสลวยทั้งในด้านของการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และช่วยขัดเกลาสำนวนให้เหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้ ติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

คุณกำลังมองหาล่ามมืออาชีพเพื่อช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าชาวต่างประเทศของคุณอยู่ใช่หรือไม่ ทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราให้บริการล่ามหลากหลายภาษา อาทิ ล่ามอังกฤษไทย ล่ามจีน ล่ามญี่ปุ่น ล่ามเกาหลี ล่ามรัสเซีย ล่ามเยอรมัน และอีกหลายภาษา เราพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เปิดบริการจัดส่งครูสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย รวมถึงภาษาอังกฤษ และเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เปิดให้บริการเขียนบทความ เนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ บล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง เช่น Facebook  Twitter Pinterest และอื่นๆ เราจะทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ในที่สุด

การคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจของคุณ การเลือกใช้มืออาชีพอย่าง ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ทำให้คุณเบาใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจะเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทางเรากับผู้ใช้บริการ

— TIS Communication

พบกับทีมงานของเรา

คุณมณฑาทิพย์

Project Manager
กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลและรูปภาพ

คุณเปรมวดี

Marketing Manager
กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลและรูปภาพ 

 

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น