Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

Posts Tagged ‘เรียนภาษาอังกฤษ’

25 JUN

คำศัพท์สารพัด Turn – Phrasal Verbs

Written by Kraiwit TIS Posted in Engvid

คำศัพท์สารพัด Turn – Phrasal Verbs

Turn on

ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นว่าเปิด เปิดใช้งานนะครับ ไม่ใช่เปิดฝาออกมา ถ้าเป็นแสลงจะหมายความว่าทำให้ทำให้สนใจ ทำให้ตื่นเต้นได้ เช่นเวลาผู้ชายเห็นสาวๆ แต่งตัวเซ็กซี่หรือสาวๆ เห็นหนุ่มหล่อเราก็จะตื่นเต้น หลงไหลใช้คำนี้ครับ เช่น His smile turns me on.

Turn off

ก็ตรงข้ามกับคำก่อนหน้าครับ คือปิดเครื่อง หรือทำให้เบื่อ ทำให้ไม่น่าสนใจ น่าเกลียด ไม่ชอบ

Turn up

เวลาดูทีวีฟังวิทยุอยากปรับเสียงขึ้นก็ใช้คำนี้ครับ แปลว่าปรับลง สามารถใช้กับอย่างอื่นก็ได้เช่นพัดลม แอร์เป็นต้น turn up ยังหมายความว่าปรากฏขึ้นมาโดยไม่คาดคิดได้ด้วย

Turn down

ก็เป็นคำตรงข้ามกับด้านบนเลยครับ ปรับลดลงนั่นเอง และยังแปลว่าปฏิเสธข้อเสนอได้ด้วย

Turn over

ปกติแปลว่าพลิก เช่น เวลาทำอาหารทอดปลา ทอดไข่ก็ต้องพลิกกลับด้าน เราใช้คำนี้ครับ และ turn over ยังมีอีกความหมายคือการเปลี่ยนผลัดเช่น ลูกค้าผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาที่ร้าน

Turn around

คือหารหันหลังกลับ และยังแปลได้อีกความหมายว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจในทางกลับกัน

Turn in

แปลว่าส่ง ใช้ได้หลายแบบ ทั้งส่งงาน ส่งตัวผู้ร้าย (แจ้งจับ) และยังเป็นแสลงแปลว่าไปนอนได้ด้วย Turn in ที่แปลว่าส่งงาน สามารถใช้ Hand in แทนได้ด้วยครับ

Turn to

คล้ายๆ กับ turn around แต่ turn to จะมีจุดหมายไม่หันกลับ 180 องศาครับ และใช้เป็นสำนวนหันหน้าไปพึ่งคนอื่นได้ด้วย

Turn out

แปลว่าได้มี หรือมีผลลัพท์ออกมา มักจะเป็นผลที่คาดคิดครับ I thought he was at home, but it turns out that he went to the market. ฉันคิดว่าเขาจะอยู่ที่บ้าน แต่กลับกลายเป็นว่าไปตลาดซะงั้น

Turnout

คำนี้ควรระวัง เพราะคล้ายคำข้างบน แต่เขียนติดกัน แปลว่าการชุมนุมหรือการเข้าร่วมเป็นคำนามครับ


หมายเหตุ

ที่มา:  http://www.engvid.com/turn-phrasal-verbs/

ระดับผู้เรียน: Intermediate

อาจารย์ผู้สอน: Adam

หมวดหมู่: Vocabulary, Expression

แปลและเรียงเรียงโดยทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

006 ศัพท์ที่ใช้บ่อยเมื่อถึงคราวทำความสะอาดบ้าน
25 JUN

ศัพท์ที่ใช้บ่อยเมื่อถึงคราวทำความสะอาดบ้าน

Written by Kraiwit TIS Posted in Engvid

ศัพท์ที่ใช้บ่อยเมื่อถึงคราวทำความสะอาดบ้าน

ศัพท์ ความหมาย
Spill น้ำหก ของเหลวหก เลอะเทอะ
Wipe เช็ดทำความสะอาด
Cloth ผ้า
Rag ผ้าขี้ริ้ว
Paper กระดาษ
Wash ซัก ล้าง
Sink ซิงกฺ อ่างล้างจาน
Washing machine เครื่องซักผ้า
Laundry ซักรีด
Scrub ขัด
Floor พื้น
Toilet ท้องน้ำ
Brush แปรงขัด
Sweep กวาด
Broom ไม้กวาด
Vacuum ดูดฝุ่น
Vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น
Carpet พรมแบบปูเต็มห้อง
Rug พรมขนาดเล็ก
Mop ถูพื้น ไม้ถูพื้น
Bucket ถังน้ำ
Chore งานบ้าน
Dust ฝุ่น

วลีที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด

Do the laundry
ซักรีด คือการบอกรวมๆ ทั้งซักผ้า ตากผ้า รีดผ้า
Do the dish
ล้างจาน แต่เป็นการพูดรวมๆ ทั้งล้างจาน เช็ดจาน เก็บจาน
Take out the trash
เอาขยะไปทิ้ง หมายถึงเอาขยะจากถังขยะเล็กๆ ในบ้าน เอาไปทิ้งในที่ที่รถขยะมาเก็บ

หมายเหตุ

ที่มา: http://www.engvid.com/basic-english-vocabulary-cleaning-your-house/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: Rebecca

หมวดหมู่: Speaking, Vocabulary

แปลและเรียงเรียงโดย: ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

25 JUN

ศัพท์เกี่ยวกับผมและใบหน้า

Written by Kraiwit TIS Posted in Engvid

ศัพท์เกี่ยวกับผมและใบหน้า

ขนที่ขึ้นบนใบหน้าเราเรียกว่า Face Hair ไม่ได้ครับ ต้องเรียกว่า Facial Hair เช่นกันขนบนใบหน้าใบส่วนอื่นๆ ก็แปลตรงๆ แบบภาษาไทยไม่ได้ครับ มีศัพท์ฉพาะของมัน ยกเว้น ขนจมูกกับขนหูที่ใช้ Nose Hair กับ Ear Hair ได้

ผม, ขน
Hair
คิ้ว
Eyebrow
ตา
Eye
ขนตา
Eyelash
ลูกตา
Eyeball
จมูก
Nose
ขนจมูก
Nose Hair
ปาก
Mouth
คาง
Chin
เคราแพะ
Goatee
หู
Ear
ขนหู
Ear Hair
จอน, เคราข้างหู
Sideburns
หนวด
Mustache
หนวดเครา (เต็มหน้า)
Beard

 


หมายเหตุ

ที่มา: http://www.engvid.com/english-vocabulary-hair-face/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: Rebecca

หมวดหมู่: Speaking, Vocabulary

แปลและเรียงเรียงโดย: ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

25 JUN

Cardinal and Ordinal Numbers – จำนวนนับและเลขลำดับ

Written by Kraiwit TIS Posted in Engvid

Cardinal Numbers

พวกเราส่วนมากเรียนรู้ตัวเลขในภาษาอังกฤษสำหรับนับกันมาแล้ว นั่นคือ one (1), two (2), three (3), four (4), five (5), six (6), seven (7), eight (8), nine (9), ten (10)

ซึ่งเป็นเลขในการบอกจำนวน ตัวอย่างเช่น

I have 2 sisters.
ฉันมีน้องสาว 2 คน
She is 14 years old.
เธออายุ 14 ปี
He has 1 Blu-Ray player
เขามีเครื่องเล่นบลูเรย์ 1 เครื่อง

คำแทนตัวเลขในประโยคดังกล่าวเรียกว่าจำนวนนับ (Cardinal Numbers) เป็นคำบอกจำนวนว่ามีอยู่เท่าไหร่

Ordinal Numbers

ส่วนเลขลำดับ (Ordinal Numbers) ได้แก่ first (1st), second (2nd), third (3rd), fourth (4th), fifth (5th), sixth (6th), seventh (7th), eighth (8th), ninth (9th), tenth (10th)

คำเหล่านี้เป็นเลขลำดับบอกลำดับ อันดับ หรือวันที่

เทียบกับจำนวนนับตามตารางดังนี้

1
One
1st
First
2
Two
2nd
Second
3
Three
3rd
Third
4
Four
4th
Fourth
5
Five
5th
Fifth
6
Six
6th
Sixth
7
Seven
7th
Seventh
8
Eight
8th
Eighth
9
Nine
9th
Ninth
10
Ten
10th
Tenth

สังเกตว่ามีเฉพาะเลข 1st, 2nd, 3rd เท่านั้นที่มีตัวท้ายต่างจากคำอื่น ส่วนเลขจำนวนมากๆ ต่อไปก็เขียนเป็น eleventh (11th), twelfth (12th), thirteenth (13th) เลขต่อๆ ไปให้ดูเลขท้ายได้เลย เช่น fifty-second (52nd), seventy-fourth hundred (42th), hundredth (100th)

ตัวอย่าง

He finished 6th in the race.
เขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หกในการแข่งขัน
Today is December 26th.
วันนี้เป็นวันที่ 26 ธันวาคม
I’m the 4th person in line.
ฉันเข้าแถวอยู่เป็นคนที่ 4
The 2nd reason is the best one.
เหตุผลข้อที่ 2 คือเหตุผลที่ดีที่สุด

ส่วนสำคัญคือการออกเสียง th ท้ายคำ ควรฝึกสะกดให้ถูก ออกเสียงให้คล่องแคล่วด้วยนะครับ

หมายเหตุ

ที่มา: http://www.engvid.com/cardinal-and-ordinal-numbers/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: Rebecca

หมวดหมู่: Speaking, Vocabulary

แปลและเรียงเรียงโดย: ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

004
24 JUN

7 สำนวนที่ใช้บ่อยๆ ในโรงเรียน

Written by Kraiwit TIS Posted in Engvid

7 สำนวนที่ใช้บ่อยๆ ในโรงเรียน

1. Bookworm

หนอนหนังสือ หมายถึงคนที่เรียนหนัก อ่านหนังสือบ่อย เปรียบเทียบกับหนอนที่ชอนใชหนังสือจนพรุน

2. Learn by heart

หมายถึงเรียนรู้ได้ขึ้นใจ สอนเข้าใจ จำบทเรียนได้ดี ได้ขึ้นใจ

3. Ace something

แปลว่าเก่งในเรื่องนั้น เช่น Ace ตามด้วย บางอย่างเช่น Ace a test คือสอบได้ที่หนึ่ง Ace ตัวนี้ก็คือ A ในไพ่นั่นแหละครับ ในหลายๆ เกม ไพ่ Ace จะมีแต้มสูงสุด จึงมีความหมายว่า เก่ง ถนัด เป็นที่หนึ่ง

4. Teacher’s pet

เป็นคนโปรดของครูไปแล้ว นักเรียนที่เรียนเก่ง ประพฤติดีย่อมเป็นที่รักของครู จึงถูกเปรียบเทียบกับเป็นสัตว์เลี้ยงของครู

5. Play hooky

แปลว่าโดดเรียน โดดงานก็ได้ คือการเล่น พักผ่อน ทั้งๆ ที่ควรเรียนหรือทำงานอยู่

6. Cut class

หมายถึงโดดเรียน (อีกแล้ว)

7. Flunk out

ไล่ออกจากโรงเรียน หรือสอบตก ถ้าโดนไล่ออกก็ใช้รูป Get flunked out


หมายเหตุ

ที่มา:  http://www.engvid.com/7-common-school-expressions-in-english/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: James

หมวดหมู่: Vocabulary, Expression

แปลและเรียงเรียงโดยทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น