Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

ประวัตินักแปล (Translator Profiles)

ประวัตินักแปล

 

คุณธีระวัฒน์ (นักแปลอังกฤษเป็นไทย และ ไทยเป็นอังกฤษ และยังเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย) จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและตรีจาก University College London (UCL) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้รับประกาศนียบัตร Certificat Superieur de Droit Francais Mention Assez Bien, University of Paris II (Panthéon-Assas) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีความถนัดและเชี่ยวชาญงานแปลด้านสัญญากฎหมายทุกประเภท

คุณจิตติมา (นักแปลอังกฤษ ไทย จีน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชน และปริญญาโทสาขาการบริหารงานวัฒนธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) และจบการศึกษาจากไต้หวันที่ National Taiwan Normal University มีความถนัดงานแปลด้านบริหารธุรกิจ คู่มือ โบรชัวร์ และงานแปลด้านทรัพยากรมนุษย์

คุณโธมัส (นักแปลชาวเยอรมัน) ถนัดงานแปลเยอรมันเป็นอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นเยอรมัน โดยที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนให้กับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่มีฐานประจำอยู่ในประเทศไทยมานานนับ 10 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย ถนัดงานแปลหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้าน Creative Writing และงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจทั่วไป

คุณวิน (นักแปลชาวพม่า) ถนัดงานแปลภาษาพม่าโดยมีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ นอกเหนือจากงานแปลทั่วๆ ไปด้านการตลาด ทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบบริษัท และยังสามารถแปลเนื้อหาด้านการแพทย์ทั่วไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกราฟฟิคภาษาพม่าโดยใช้โปรแกรม InDesign และ Illustrator ได้อย่างเชี่ยวชาญ

คุณวิรัก (นักแปลชาวกัมพูชา) จบจากการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากกรุงพนมเปญ เชี่ยวชาญงานแปลด้านกฎหมายและสัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ

คุณอิม (นักแปลชาวกัมพูชา) ว่าที่ ดร. ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านภาษาไทยจากมหามกุฏราชวิทยาลัย และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ในขณะนี้

คุณมาริษา (นักแปลชาวลาว) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับประเทศของประเทศลาว เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาแม่ และสามารถแปลสลับระหว่างภาษาทั้งสามได้เป็นอย่างดี

คุณคลาวดิโอ (นักแปลชาวอิตาลี) อาชีพปัจจุบันคือนักแปลและครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นชาวอิตาลีโดยกำเนิด คุณคลาวดิโอมีผลงานแปลเป็นภาษาอิตาลีในห้าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากเป็นเครื่องประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี

คุณคาซึย่า (นักแปลชาวญี่ปุ่น) อดีตวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่ผันตัวมาเป็นนักแปลอย่างเต็มตัว มีความถนัดงานแปลด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้งาน และสามารถแปลเนื้อหาด้านต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

คุณเจนนี่ (นักแปลชาวจีน) ชาวจีนโดยกำเนิดแต่เรียนหนังสือและเติบโตที่ประเทศไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ด้วยคุณสมบัติดังว่านี้ทำให้คุณเจนนี่สามารถแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนกลาง ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

คุณอเล็กซานเดอร์ (นักแปลรัสเซีย) ถนัดงานแปลด้านวิศวกรรมและด้านทั่วไปอื่นๆ โดยสามารถแปลได้ทั้งภาษารัสเซียเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นรัสเซีย นอกจากนี้ยังได้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ 1 อีกด้วยทำให้สามารถแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษารัสเซียได้โดยตรง

คุณเพ่ยเพ่ย (นักแปลภาษาจีน) เป็นลูกครี่งจีน-ไทย โดยเรียนหนังสือในระดับประถมและมัธยมในประเทศไต้หวัน และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เธอมีความแตกฉานในภาษาจีนและภาษาไทยเป็นอย่างดีซึ่งกล่าวได้ว่าทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของนักแปลท่านนี้ โดยปัจจุบันเธอสามารถแปลได้ทั้งภาษาไทยเป็นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และทำหน้าที่ล่ามไทยจีนได้เป็นอย่างดี

รออัพเดทเพิ่มเติม

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น