Call Us 083-991-4000  email us: admin.tis@gmail.com

Why choose TIS Communication?

team1

ทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาของทาง ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น ล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย อาทิ งานแปลด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน วิศวกรรม การตลาด สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงาน ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น พร้อมและยินดีให้บริการลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างร้านขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรนิติบุคคล บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย หน่วยงานราชการ ไปถึงระดับองค์กรนานาชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สาเหตุที่ลูกค้าเลือกใช้บริการแปลเอกสารกับทางทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

1. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีทีมงานนักแปลมืออาชีพผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลภาษาปลายทางที่ตนเองมีความถนัดอย่างแท้จริง

2. บุคลากรนักแปลของทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นเป็นมีความรู้เฉพาะทางในเนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆโดยตรง และนักแปลหลายๆท่านจบโดยตรงในสาขาการแปล และมีประวัติผลงานการแปลที่ได้รับการตีพิมพ์ในหลายๆประเทศ ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาความหมายตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยดูได้จากรายชื่อผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ที่นี่

4. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีบุคลากรนักแปลในแต่ละภาษามากเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าปริมาณงานของคุณจะมากหรือน้อย เล็กหรือใหญ่เพียงใด

5. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นของเรานั้นบริหารงานโดยทีมงานบริหารผู้คร่ำหวอดในวงการแปลและมีความสามารถในการบริหารงานโครงการแปลเอกสาร (Translation Project Management) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการงานแปลทั้งภายในและนอกประเทศรวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

6. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นเน้นย้ำในเรื่องการส่งมอบงานที่ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำงานแปลไปใช้งานได้ทันตามความต้องการ ทั้งนี้ ถ้าปริมาณงานแปลของลูกค้ามีจำนวนมาก ทางทีมงานทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นสามารถทยอยส่งงานตารางเวลาที่กำหนดร่วมกันระหว่างลูกค้าและทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น

7. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นสามารถให้บริการแปลภาษาในเนื้อหาต่างๆได้เกือบทุกประเภท อาทิ เนื้อหาเชิงธุรกิจ  การตลาด บัญชีการเงิน
โรงแรม กฎหมาย วิศวกรรม และในสาขาอื่นๆ ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี

8. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น นอกเหนือไปจากการเน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องในการใช้หลักไวยากรณ์ในการแปลแล้ว เรายังเน้นย้ำในเรื่องของสำนวนความสละสลวยของงานแปลที่เราบรรจงส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสูงสุดเป็นสำคัญ

9. ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีระบบตรวจสอบคุณภาพงานแปลโดยทีมงานฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือนักแปลคนที่สองซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เรียบร้อยของงานแปลก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้ผุ้ใช้บริการงานแปลของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

10. คุณภาพงานแปลของทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่นมีความสมเหตุสมผลกับราคาที่นำเสนอ

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

logo-grey
ทีไอเอส คอมมิวนิเคชั่น เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับแปลภาษา การพิสูจน์อักษร จัดส่งล่าม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นบน iPone/iPad และบริการด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างครบวงจร ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0117354803455

สถานที่ติดต่อ

รายชื่อลูกค้า (บางส่วน)

    รับข่าวสารและโปรโมชั่น